Bredareds IF -glädje och gemenskap
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bredareds Idrottsförening
Fotboll
Ledarhandbok del 4 Regler och rutiner

Ledarhandboken består av fem delar

Del 1 Att vara ledare

Del 2 Föreningen

Del 3 Praktisk information

Del 4 Regler och rutiner

Del 5 Ekonomi

Belastningsregistret

För att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra barn och ungdomar kräver vi att ledare i föreningen, en gång vartannat år begär ut och visar upp ett begränsat registerutdrag. Utdraget kan beställas via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och man kan få det digitalt. Du ska du visa upp eller maila intyget till föreningsadministratör Gunnar Augustsson. Gunnar ska då kontrollera äktheten av intyget via en kontrolltjänst på polisens webbsida.

Säker och trygg förening
 
Handlingsplan mot mobbing och kränkande behandling

Utdrag från dokumentet Säker och trygg förening

 

Bredareds IF tar avstånd från mobbing och handlingar som kan uppfattas som kränkande och alla former av diskriminering (sexuella trakasserier är en form av diskriminering). Bredareds IF ser det som en självklarhet att samtliga i vår verksamhet är uppmärksamma på denna typ av handlingar. Vi alla som är aktiva i föreningen har ett ansvar för att bidra till en sund miljö och positiva attityder. 

 

Som ledare är det särskilt viktigt att uppmuntra ett gott kamratligt beteende och motverka alla former av mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Respektive kommitté ska arbeta förebyggande t.ex. genom dialog vid ledarträffar. 


Om det ändå skulle inträffa en händelse är det viktigaste att vi agerar. Och att vi agerar omgående. 
Den som är osäker på om händelsen är något som föreningen ska agera på eller osäker på hur man ska agera, ska kontakta någon i sin kommitté eller någon i styrelsen. 

 

Rutiner händelse
När en händelse inträffar:
1. Omgående stävja händelsen om den uppmärksammas när den sker.
2. Omgående ha ett enskilt samtal mellan berörda ledare och aktuell aktiv/förälder/annan där aktiv/förälder uppmärksammas om händelsen. Är den aktive under 18 år ska den aktives föräldrar informeras. 
3. Berörda ledare samtalar  med samtliga inblandade och tillsammans kommer man överens om hur framtiden ska se ut.
4. Om ledare inte kan hantera situationen ska ledaren lyfta frågan i första hand till kommittén i andra hand till styrelsen.

 

Om ledare uppträder olämpligt:
1. Enskilt samtal mellan ledare och representant från kommitté eller styrelse. I första hand är det kommitténs ordförande, i andra hand någon som denne utser. 
2. Styrelsens ordförande eller vice ordföranden ska informeras.
3. Om inblandade inte kan hantera situationen ska frågan lyftas till styrelsen för hantering.

 

Policy vad gäller droger (alkohol, tobak, andra droger)

Bredareds IF strävar efter en miljö fri från tobak och alkohol. Vi förväntar oss att ledare och vuxna är en förebild i detta avseende och inte dricker alkohol eller röker i samband med tävlingar och sociala sammanhang som är riktade till barn och ungdomar.


Vi tillåter inte att ungdomar under 18 år använder tobak, alkohol eller andra droger på våra anläggningar eller i samband med föreningens aktiviteter. 


Tobak
Om det förekommer att barn/ungdomar under 18 år använder tobak på våra anläggningar eller i samband med föreningens aktiviteter gör vi följande:
• Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna.
Ansvaret för att detta efterlevs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

 

Alkohol
I samband med våra ledarledda aktiviteter och idrottsarrangemang tillåter vi inte någon att dricka alkohol, uppträda berusad eller uppenbart bakfull. Om vi upptäcker detta hos någon under 18 år gör 
vi följande:
• Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna.
• Om vi har misstanke om att barn/ungdomar far illa ska vi anmäla till socialtjänsten.
Vi förväntar oss att alla är en förebild i detta avseende och är noga med hur man representerar föreningen i olika sammanhang.

Vid misstanke om alkoholproblem hos person över 18 år har vi enskilt samtal där vi erbjuder hjälp och stöttning. Ansvaret för att detta efterlevs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas, men ytterst föreningens styrelse. Vid upprepade händelser av ovanstående art kan styrelsen besluta om avstängning från verksamheten.

Handlingsplan krishantering

Utdrag från Säker och trygg förening 

 

Uppstår någon form av händelse i Bredareds IF som kräver krishantering ska föreningens krisgrupp snarast sammankallas. Kontakta ordförande i styrelse eller kommitté.

Föreningens krisgrupp består av:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Föreningsadministratör
• Ordförande i respektive kommitté, eller av kommittéordföranden annan utsedd person (fotboll, orientering och skidor/motion)
Det är krisgruppens ansvar att bedöma behovet av övriga eventuella resurser.
Detta kan vara såväl interna som externa.

Nolltollerans när det gäller doping

Utdrag från Säker och trygg förening.

 

Dopingpreparat är enligt svenska lag förbjuden och självklart inte acceptabelt i vår förening. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras. Argumenten kan sammanfattas med att det är fusk att dopa sig, farligt och olagligt.


Vi förväntar oss att ledare och vuxna är en förebild i avseende att avstå från doping. 
Vid händelser av ovanstående art beslutar styrelsen om eventuell avstängning från verksamheten

 
Samarbetspartners
Våra sociala medier